iero har varit grymt utvecklande för mig och för Fishbrain. Om jag ska plocka ut en sak på det personliga planet så är det att jag blivit mer balanserad som ledare genom att jag har utvecklat en förståelse för vilka frågor som går att ”boxa in”, planera och driva på, och vilka frågor som måste få ta tid och utvecklas längst vägen. Resultatet är att jag nu är mer effektiv.

Att kombinera ieros öppna utvecklingsprogram och workshops med internt kulturarbete och ledningsgruppsutveckling har hjälpt Fishbrains ledning att navigera i den snabba utveckling som vi är inne i. Det är svårt att sätta fingret på vilken del som varit viktigast, men jag skulle säga att iero har fungerat som en katalysator för att få saker och hända. Vi jobbar smidigare och tight som team och vi är effektiva i att ta beslut och exekvera.

En styrka i iero-konceptet är att träffarna sprids ut så att det återkommande budskapet hinner sjunka in och man hinner praktisera det man lär sig.

Vad gäller de interna insatser vi gjort med iero så använder vi verktygen, våra värderingar och vår mission dagligen på olika sätt. Vi fick hjälp att verkligen teama ihop oss runt värderingarna och missionen och ta ägandeskap för dom som ledningsteam. Det har gjort våra värderingar till ett konkret verktyg för att bygga Fishbrain till en hållbar och innovativ organisation.

En bonus på det personliga planet är att jag från iero-programmet har ett grymt team bestående av personer som jag har mycket utbyte av. Vi ses fortfarande och det är riktigt bra att kunna vända utmaningar med personer som är helt fristående från Fishbrain-världen. Det ger användbara infallsvinklar och perspektiv jag haft nytta av. Vi kommer fortsätta dra nytta av varandra långt in i framtiden.