Att hantera osäkerhet och komplexitet är en av de största utmaningarna som ledare står inför när det gäller att fatta beslut. Att, som ledare, våga stanna kvar i denna komplexitet, att kunna lyssna in och ta perspektiv hos ditt team och välja ett handlingssätt som leder till ett bra och hållbart resultat, är ingredienser i det teambaserade ledarskap som IERO utvecklat ledare i sedan över 10 år tillbaka.

Genom iero’s program ”Att ta beslut i komplexitet”, utvecklar du din förmåga att:

  • Kunna ta nya perspektiv genom din förmåga att dra nytta av de olikheter som finns i de team du tillhör och/eller leder
  • Kunna sortera mellan komplexa och enkla beslut
  • Hitta ett eget förhållningssätt genom ett praktiskt testande av forskningsbaserade teorier

Omfattning: 3 tillfällen under 3 veckor med start den 26 maj 2020.

Datum programdagar:

  • 26 maj Introduktion kl 08.30-10.45
  • 8 juni Programdag 1 Kl 08.30-11.45
  • 16 juni Programdag 2 Kl. 08.30-11.45

Investering: 5.995 kr exkl. moms
Plats: Zoom

VÄLKOMMEN PÅ EN KOSTNADSFRI PROVA PÅ-IERO-WORKSHOP
DEN 14 MAJ KL. 08.30-09.45

ANMÄL DIG HÄR!

 

Till VEM riktar sig detta program?

Programmet riktar sig till dig som vill utveckla din förmåga att leda dig själv och andra i en omvärld som präglas av hög förändringstakt och hög komplexitet.

Ledare som vill utvecklas tillsammans med andra spännande ledare från såväl snabbväxande techbolag, några av Sveriges största koncerner och från offentliga sektorn.

Nära 1000 ledare på olika nivåer har genomgått iero’s ledarutvecklingsprogram de senaste 10 åren


Målsättning med programmet:
Programmets mål är att du ska få en direkt utväxling på dina nya kunskaper samtidigt som du utvecklar förhållningssätt som ska hjälpa dig genom hela din karriär. Därför blandas konkreta modeller och övningar som du kan praktisera på hemmaplan med långsiktiga resonemang och teorier.

Att bygga väl fungerande team går som en röd tråd genom programmet. Tillsammans med personer med olika bakgrund, kompetens, branscherfarenheter etc., genomgår du en lärprocess där du utforskar och utvecklar ditt tänkande kring hur du och din organisation kan verka, trivas och lyckas i en komplex omvärld med snabb förändringstakt.

iero Digital Community – Livslångt lärande tillsammans med iero
Efter programmet ”Att ta BESLUT i komplexitet och oordning”, kommer du tillhöra iero’s digitala community. Ett sammanhang där de mest nytänkande bolags- & samhällsutvecklarna utmanar varandra och utvecklas tillsammans under lång tid, via iero-faciliterade workshops på nätet.

Programledare:

Göran Hedrén, Senior Consultant på iero
Göran har bakgrund från bl.a IKEA (internationellt), Marknads- och försälningschefsroller från ett bolag såväl små som stora, börsnoterade, kooperativ, stiftelse- och familjeägda.

De senaste åren Göran arbetat som verksamhet- & ledarutvecklingskonsult med fokus inom två huvudområden. Dels att skapa värderingstyrda bolag med självdrivande medarbetare och dels att hjälpa företag att sätta ett systemiskt tänk kring kontinuerlig innovation.

Erfarenheterna i kombination med att alltid förenkla och driva innovation i befintliga produktioner i organisationer/bolag har Göran utvecklat sätt att hantera komplexa och enkla beslut där organisationen är i stor rörelse framåt.

Innehåll programmet ”Att ta BESLUT i komplexitet och oordning”:

Introduktionsträff
26:e maj Kl. 08.30-10.45
Innehåll:

  • Komplexitet – När världen är oförutsägbar och oenig – hur navigera?
  • Iero’s teammodell – Team som lyckas i komplexitet
  • Empatiskt lyssnande – för att kunna ta perspektiv för bättre beslut

Programdag 1
8 juni Kl. 08.30-11.45

Vi varvar teorigenomgång med praktiska verktyg kring teorier kring bla Psychological Safety (Amy Edmonson) i storgrupp blandat med reflektioner i givna trios. Vi presenterar ieromodellen för team som lyckas i komplexitet (Per Hugander) för beslut i komplexa situationer där Psychological Safety (benägenheten att ta interpersonell risk i teamet) ligger som bas.

Uifrån Psychological safety och ieromodellen tittar vi på olikheter; personliga olikheter, olika ämnesdrivare i möten, olika möten olika frågor som avslutas med en hemreflektion med övningar inför nästa tillfälle.

Programdag 2
16 juni Kl. 08.30-11.45

Vi arbetar med teorier och verktyg kring empatiskt lyssnade (Otto Scharmer). En förutsättning för att kunna ta perspektiv som vi fortsätter att djupa genom – reflektion och praktiskt testande i givna trios.
Programmet avslutas med att skapa bättre förutsättningar för beslutsfattande – där grunden är att skilja ”komplexa” frågor/beslut från ”enkla”. Vi skiljs åt med uppgiften – för er att diskutera i trios – vilken komplex fråga ska jag hantera hemma med det jag lärt mig under programmet.

Ladda ner PDF


Anmäl dig till prova på-workshopen (14 maj) eller programmet (start 26 maj):Välj program: