Du kan inte lära dig att leda på en kurs. Att leda lär du dig i din verklighet och i din vardag. Därför är ledarutvecklingsprogrammet ”Att leda i komplexitet” starkt kopplat till din verklighet. På programmet får du tillgång till noggrant utvalda teorier och verktyg, men först och främst får du ett sammanhang där du, tillsammans med andra, utforskar, testar och byter erfarenheter.

Programmets syfte är att utveckla ditt förhållningssätt till frågor som är avgörande för om du och din organisation ska lyckas och trivas i komplexitet och snabb förändring.

För vissa deltagare innebär programmet en uppdatering av gamla förhållningssätt. Andra bygger sitt förhållningssätt från grunden. Oavsett var du står i din karriär kommer du få med dig praktiska verktyg, många insikter och en ökad förmåga att leda i komplexitet och förändring.

Att bygga välfungerande team går som en röd tråd genom hela programmet. I ett team uppbyggt av personer med olika kompetens, branscherfarenheter och bakgrund utvecklar du ditt tänkande kring hur du och din organisation kan verka, trivas och lyckas i en komplex omvärld med snabb förändringstakt. ieros grundare Per Hugander, som har designat programmet, kommer att följa er, utmana er och vägleda er genom hela processen.

Programmet inleds med en team-building-process och de starka relationer som byggs gör att deltagarna ofta använder varandra som bollplank och rådgivare långt efter avslutat program.

”Om du ska leda människor i utveckling – gå detta program”
– Daniel Österhof, COO Episerver

KOMMANDE PROGRAMSTARTER:

STOCKHOLM:
Nästa program startar den 13 februari 2020 och är uppdelat i:

 • 4 heldagar (kl. 08.30 – 17.30)
  13 feb, 26 mar, 13 maj, 17 jun
 • 5 eftermiddagar (kl. 15.00 – 21.00)
  5 mar, 27 apr, 4 jun, 2 sep, 16 sep

Läs mer om programmet i Stockholm, genom att klicka här!

Hör av dig till Caroline Sallmander, VD på iero, om du vill veta mer.
Email: caroline@iero.se, Mobil: +46 (0)731-83 65 87
Sista anmälningsdag för Stockholms-programmet är fredag den 3 januari 2020.

SKÅNE/MALMÖ:
Nu startar ”Att leda i komplexitet” i Malmö den 16 april. Programmet är uppdelat i:

 • 4 heldagar (kl. 08.30 – 17.30)
  16 apr, 2 jun, 1 sep, 22 okt
 • 5 eftermiddagar (kl. 15.00 – 21.00)
  5 maj, 15 jun, 22 sep, 17 nov, 7 dec

Hör av dig till Patricia Stahl, Ansvarig iero i Skåne, om du vill veta mer.
Email: patricia@ledarskap.se, Mobil: +46 (0)735-12 21 02

Kontakta mig