I dagens snabbföränderliga värld är tid en bristvara för så gott som alla ledare. För att lyckas behöver du ett väl utvecklat förhållningssätt till hur du prioriterar och vad du lägger din tid på, både på och utanför jobbet.

”Om det första iero-programmet hjälpte mig bli ledare så var ”Personligt Ledarskap” det som hjälpte mig utveckla tydlighet både för mig som person och för min organisation. Programmet har haft stor effekt på min verksamhets effektivitet.”
– Martin Karlsson, Head of pre-development, Scania AB

Programmets fokus är:
– Att hjälpa dig använda den tid du har på bästa sätt.
– Att skapa den personliga balans och trygghet som krävs för att leda i komplexitet och snabb förändring.

Du kommer få konkreta verktyg för prioritering och beslutsfattande, samt verktyg som kommer hjälpa dig må bra i såväl motgång som medgång. Verktygen är värdefulla på både det personliga och det organisatoriska planet och många tidigare deltagare vittnar om rejäla effektivitetsförbättringar i sina organisationer.

Målgrupp:
Programmet riktar sig till dig vill bli tryggare och mer grundad som person och/eller som ledare, samt till dig som vill bli riktigt bra på att fokusera din och andras kraft och tid på de saker som ger långsiktig effekt.

Programmet bygger på det koncept för Time Management och Personlig Värdegrund som är grunden för ieros program ”Att leda dig själv och andra i komplexitet”.
Konceptet har använts som en del i många av de program som Per utvecklat de senaste åren och var bl.a. en av de mest uppskattade delarna av MiLs executive program för erfarna chefer (MEC) förra året.

Den utveckling som vi sett hos personer som genomgått konceptet är enorm. Därför vill vi att alla medlemmar i iero, genom detta program, ska kunna ta del av den. Priset reflekterar därför varken innehåll eller förväntad output, utan är satt så att alla ieros medlemmar ska kunna frigöra så mycket potential som möjligt hos sig själva och i sina organisationer, vilket också är iero’s mission.

Upplägg:
Genom att kombinera heldagar och halvdagar i storgrupp med individuell coachning och arbete i mindre grupper, har vi skapat ett program som på ett tidseffektivt sätt möjliggör maximal utveckling för dig som deltagare.

Eftersom programmet bara är öppet för personer som gått iero’s grundprogram, finns redan det gemensamma språket, förståelsen för komplexitet samt etablerad tillit. På så sätt kan vi använda tiden tillsammans maximalt.

Omfattning:
6 månader med start januari 2017:

Programstart:
20 jan kl 08.00-13.00

Tre heldagar:
3 feb kl. 08:00-17:00
20 mar kl. 08:00-17:30
19 maj kl. 08:00-17:30

Två halvdagar:
25 april kl. 13:00-17:30
15 juni kl. 13:00-17:30

+ 1 individuell coachning

Pris: 16 500 SEK exkl. moms

Anmälan & Frågor

Kontakta Caroline Sallmander på caroline@iero.se alt på mob: 0731-83 65 87.