Om du ska skapa förändring måste du kunna övertyga och få med dig människor.

Mycket av din framgång i livet och i karriären kommer bero på din förmåga att kommunicera i en-till-en situationer och i rum med 4-10 personer. Därför samarbetar iero med en av världens bästa kommunikationscoacher, Philip Bliss.

Att skapa genuin kontakt, inge förtroende hos andra, övertyga och få fram ditt budskap är något du kan utveckla och bemästra och därigenom dramatiskt förbättra din förmåga:

 • Att sälja in dina idéer till din ledningsgrupp och styrelse
 • Att övertyga investerare
 • Att snabbt skapa förtroende och goda relationer till nya chefer, medarbetare, kollegor etc.
 • Att sälja mer
 • Att vara en förtroendeingivande ledare och chef
 • Att bemästra sociala situationer
 • m.m

Per och Philip har designat ett program som ger dig tillgång till all Philips kunskap och expertis. Genom att kombinera gruppövningar med individuell coachning och on-line stöd har vi skapat möjlighet för dig att få kommunikationsträning i en klass som vanligtvis är reserverad för Londons näringslivselit.

Programmet är ett av de bästa kommunikationsprogrammen i världen (enligt Philip). Vi på iero har valt att investera i detta program för att leva vår mission: Att frigöra outnyttjad potential hos våra medlemmar och deras organisationer. Programmet är exklusivt för ieros medlemmar och prisat långt under marknadspris. Vår förhoppning är att så många som möjligt kan gå och på så sätt få bättre möjligheter att kommunicera de ideer den kunskap de fått genom andra ieroprogram och workshops.

Målgrupp
Programmet riktar sig till dig som vill bli en bättre kommunikatör, ha större kunskap om dig själv och hur du kan behålla ditt lugn i svåra situationer. Du kommer ha med dig konkreta verktyg för att förbättra din kommunikation.

Upplägg

 • 3 heldagar med gruppövningar med Philip Bliss
 • 2 individuella coachningssessioner med Philip Bliss via Skype
 • Personligt utformat träningsprogram som Philip tar fram för dig
 • Tillgång till Philips online-plattform (som ditt personliga träningsprogram bygger på)
 • 3 halvdagsworkshops med lösningsfokuserad coachning i team

Pris: 39 000 SEK + moms

Datum: Start under 2020

3 st Halvdagar Kl. 08.00 Frukost, Programtid 08.30-12.30
3 st Heldagar Kl. 08.00 Frukost, Programtid 08.30-17.30